Pwdin taffi sticlyd â hufen

Pwdin taffi sticlyd â hufen

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

"Blasus Iawn" Agatha, Ysgol Gynradd Llanyrafon

"Rwy'n dwli wrth y ffordd y mae e mor sticlyd a'r taffi mor dwym. Pan fydda' i'n ei fwyta, mae e'n sticlyd gyda'r saws. Rydw i wrth fy modd gydag e" Harvey, Ysgol Garnteg

"Fy newis i yw Pwdin Taffi Sticlyd oherwydd ei fod yn neis iawn" Cerys, Ysgol Panteg

Dewis Ein Dietegydd

"Ffefryn amlwg, gyda datys yn cyfrannu at haearn a sinc yn y pryd. I adlewyrchu bwydlen yr haf, rydym wedi dewis hufen ysgafnach yn hytrach na’r cwstard poeth rydym yn ei weini ym misoedd y gaeaf".

Diwygiwyd Diwethaf: 19/04/2022 Nôl i’r Brig