Cacen Gellyg Sbeislyd a Chwstard

Cacen Gellyg Sbeislyd a Chwstard

Pam wnaethon ni ddewis hyn

Dewis ein Disgyblion

"Mae’n flasus iawn " Phoebe, Llantarnam

"Gwych" Rachel, Llantarnam

Dewis ein Dietegydd

"Rydyn ni bob amser yn benderfynol o ddefnyddio ffrwythau go iawn i wneud pwdinau yn felys lle bo modd. Defnyddir gellyg wedi eu torri yn eu hanner yn y sbwng yma, gan gyfrannu at ein targedau 5 y dydd o lysiau a ffrwythau. Mae ein cwstard, wedi ei wneud gyda llaeth ffres, yn cyfrannu at ofynion calsiwm y disgyblion (er mwyn cael esgyrn a dannedd cryfion) a sinc (ar gyfer twf iach a system imiwnedd iach).

Diwygiwyd Diwethaf: 17/05/2022 Nôl i’r Brig