Sbageti bolonais, gyda salad a bara garlleg

Sbageti bolonais, gyda salad a bara garlleg

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

“Dyma sy'n blasu orau i fi” Dylan, Ysgol Gynradd Dewi Sant

“Am ei fod yn hynod o neis ac rydych chi'n gwneud y  bolognese gorau ” Emily, Ysgol Gynradd Ffordd Blenheim

“Am mai dyma fy hoff bryd ac mae'n blasu'n dda” Amelia, Ysgol Gynradd Our Lady of the Angels

“Am fod y sbageti'n hir a'r saws yn felys” Brooklyn, Ysgol Gynradd Pontnewydd

“Y pryd yma yw fy newis i oherwydd ei fod wedi ei goginio'n berffaith bob tro” Ben, Ysgol Gynradd Pontnewydd

Dewis Ein Dietegydd

“Mamma Mia! Beth nad sydd i'w hoffi gyda'r pryd yma? Ochr yn ochr â'r briwgig, mae'r bara garlleg yn rhoi haearn a sinc Mae nifer y plant nad sy'n cael digon o haearn neu sinc yn eithaf uchel. I rai plant, gallai cynyddu bwydydd sy'n cynnwys y maetholion yma wneud gwahaniaeth i'w hwyliau, ymddygiad a dysgu.  Mae gan y saws tomato lysiau ychwanegol, felly gallwch fod yn siŵr y bydd hyd yn oed y rheiny sy'n gyndyn o gael salad yn cael bonws cudd!”

Diwygiwyd Diwethaf: 20/04/2022 Nôl i’r Brig