Eog* â thatws stwnsh a llysiau

Eog* â thatws stwnsh a llysiau

* Ffiled Eog CSM, heb groen nac esgyrn mewn cytew blas finegr

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

"Mae'r eog yn hynod flasus" Tyler, Ysgol Gynradd Pontnewydd

"Mae'r eog mor flasus mae e'n rhyfeddol" Taylor, Ysgol Gynradd Pontnewydd

"Mae e wedi ei goginio'n dda ac yn tynnu dŵr i'r dannedd. Pob tro gawn ni eog, mae e'n tynnu dŵr i'r geg, yn enwedig os oes rhagor dros ben, mmmmm!!" Levi, Ysgol Ffordd Blenheim

"Rwy'n hoffi'r ffiled am ei fod yn rhywbeth gwahanol mae ein cogyddion yn ei wneud" Lily, Ysgol Gynradd Dewi Sant

"Mae'n neis achos bod y finegr yn rhoi'r blas hyfryd- dyw brechdanau ddim mor neis" Jack, Ysgol Gynradd Garnteg

Dewis Ein Dietegydd

"Mae pysgod llawn olew fel eog yn llawn Omega 3. Mae Omega 3 yn un o'r “brasterau mwy iach” sy'n hanfodol yn y diet, ac sy'n gallu helpu i amddiffyn y galon a'r llestri gwaed rhag clefydau. Yn ogystal ag Omega 3, mae pysgod seimllyd y rhoi Fitamin A a D, a phrotein. Mae'n cael ei bobi ar y safle er mwyn sicrhau nad oes olew ychwanegol yn cael ei ychwanegu gan ein cogyddion pan fyddan nhw'n ei baratoi.

Rydym yn deall na fydd rhai plant, efallai, wedi arfer â blas pysgod seimllyd, felly rydym wedi dewis eog gan ei fod yn fwy mwyn o ran blas na physgod seimllyd eraill. Dyw'r rhan fwyaf o blant ddim yn ymwybodol bod y pysgodyn yma'n unrhyw beth yn wahanol i'r hyn y maen nhw wedi arfer ag e. Mae ei fod mewn cytew ac wedi ei wneud gan “Harry Ramsden”, yn golygu ei fod yn ffefryn gyda'r plant."

Diwygiwyd Diwethaf: 19/04/2022 Nôl i’r Brig