Bar Salad

Bar Salad

Pam dewis y pryd bwyd yma

Dewis ein Disgyblion

"Y Bar Salad rydw i’n ei ddewis. Rwy’n hoffi taten yn ei chroen, pasta a salad oherwydd eu bod yn iach”  Alaska, Ysgol Gynradd Pontnewydd

"Rwy’n hoffi’r bar salad fwy na chinio poeth gan fod yna fwy o ddewis " Grace, Ysgol Gynradd Blenheim Road

"Rwy’n dewis y bar salad oherwydd nad ydw i’n cael tatws trwy eu crwyn gartref” Amelia, Ysgol Gynradd Blenheim Road

Dewis ein Dietegydd

"Rwy’n dal i gofio cychwyn yn y swydd ac ymweld â’m ysgol gynradd gyntaf adeg cinio, a chael fy synnu a bod yn edmygus o weld yr amrywiaeth eang o fwydydd ar gael i ddisgyblion yn y bar salad. Dewis amgen gwych i ginio poeth y dydd; mae’r lluniau yn dweud y cwbl!"

Diwygiwyd Diwethaf: 20/04/2022 Nôl i’r Brig