Twrci rhost gyda stwffin, tatws wedi'u rhostio a'u berwi, dewis o lysiau a grefi

Twrci rhost gyda stwffin, tatws wedi'u rhostio a'u berwi, dewis o lysiau a grefi

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

“Y pryd yma yw fy newis i oherwydd dyma fy hoff ginio ar y penwythnos ac mae'n hyfryd” Jayden, Ysgol Gynradd Pontnewydd

 “Rydw i wrth fy modd â chinio twrci oherwydd mae hwn yr un peth â chinio gartref ac rydw i wrth fy modd â phob dim” James, Ysgol Garnteg

“Cinio poeth – y cinio twrci yw fy hoff bryd” Megan, Ysgol Gynradd Ffordd Blenheim

Dewis Ein Dietegydd

“Wedi ei gerfio o ddarn o dwrci, mae ein cinio twrci gyda stwffin yn isel mewn braster a braster dirlawn ond yn ffynhonnell dda o haearn a sinc. Rydym yn rhoi dewis o lysiau i'n cogyddion (byth llai na dau), ac mae disgyblion yn cael dewis tatws wedi eu rhostio a'u berwi. Mae ein tatws rhost yn cael eu rhostio yn y popty gyda rhywfaint o olew yr olewydd sef y dewis mwy iach (nid dirlawn) o fraster.”

Diwygiwyd Diwethaf: 14/04/2022 Nôl i’r Brig