Selsig rhost gyda phwdin efrog, tatws wedi'u rhostio a'u berwi, dewis o lysiau, grefi

Selsig rhost gyda phwdin efrog, tatws wedi'u rhostio a'u berwi, dewis o lysiau, grefi

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

“Mae'n flasus ac mae'n fy llenwi” Bethan, Ysgol Gynradd Pontnewydd

“Dyma fy hoff beth i fwyta ac mae'n hyfryd” Tia, Ysgol Dewi Sant

“Rwy' wrth fy modd â'r selsig a'r pwdin Efrog yn y grefi. Ac rwy'n hoffi'r ffaith fod yna 3 math gwahanol o lysiau” William, Pontnewydd Primary

“Dyma'r selsig gorau i fi gael erioed!” Aimee-Jo, Ysgol Gynradd Pontnewydd

 “Rwy'n dewis cinio dydd Sul oherwydd fy mod i wrth fy modd â'r Pwdin Efrog a'r selsig” Tayla, Ysgol Dewi Sant

“Am ei fod yn hyfryd a'r Pwdin Efrog yw'r gorau” Melissa, Ysgol Gynradd Pontnewydd

Dewis Ein Dietegydd

“Dewison ni selsig yn ofalus i fod yn ddewis iach sydd wedi eu creu'n arbennig ar gyfer ysgolion gyda braster a halen is. Wedi dweud hynny, rydym yn ymwybodol fod selsig, fel cynnyrch cig (yn hytrach na chig cyffredin) yn fwyd wedi'i brosesu, a dylem ni i gyd fod yn cyfyngu ar faint yr ydym yn bwyta ohonyn nhw. Rydym am ofalu - byddwch yn gweld mae dyma’r unig gynnyrch cig sydd gyda ni ar ein bwydlen trwy gydol yr wythnos yma. Mae ein selsig a'n pwdin Efrog ill dau'n cyfrannu at lefelau haearn a sinc y pryd. Rydym yn rhoi dewis o lysiau i'n cogyddion (byth llai na dau), ac mae disgyblion yn cael dewis tatws wedi eu rhostio a'u berwi. Mae ein tatws rhost yn cael eu rhostio yn y popty gyda rhywfaint o olew yr olewydd sef y dewis mwy iach of fraster (nid dirlawn).”

Diwygiwyd Diwethaf: 19/04/2022 Nôl i’r Brig