Cyw iâr rhost gyda stwffin, tatws wedi'u rhostio a'u berwi, dewis o lysiau a grefi

Cyw iâr rhost gyda stwffin, tatws wedi'u rhostio a'u berwi, dewis o lysiau a grefi

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

"Rwy' wrth fy modd gyda chig, mae fy nheulu'n bobl cig. Rwy'n hoffi pan fo pob peth yn cael ei rhoi gyda'i gilydd gan fod y blas yn hyfryd" Jack, Ysgol Garnteg

"Y pryd yma yw fy ffefryn oherwydd rwy'n hoffi'r grefi a chyw iâr ac oherwydd gallwch chi ddewis faint o lysiau yr ydych ei eisiau" Isabelle, Ysgol Gynradd Llanyrafon

"Dyma fy mhrif ddewis oherwydd ei fod yn flasus ac yn hyfryd" Gracie, Ysgol Gynradd Ffordd Blenheim

"Dyma fy newis oherwydd bod y stwffin yn blasu'n anhygoel a'r cyw iâr hefyd" Shea, Ysgol Gynradd Pontnewydd

Dewis Ein Dietegydd

"Mae ein cinio cyw iâr gyda stwffin yn ffynhonnell dda  o brotein braster isel a braster dirlawn, yn ogystal â haearn a sinc. Rydym yn rhoi dewis o lysiau i'n cogyddion (byth llai na dau), ac mae disgyblion yn cael dewis tatws wedi eu rhostio a'u berwi. Mae ein tatws rhost yn cael eu rhostio yn y popty gyda rhywfaint o olew'r olewydd sef y dewis mwy iach of fraster (nid dirlawn), gwell ddewis ar gyfer iechyd y galon."

Diwygiwyd Diwethaf: 19/04/2022 Nôl i’r Brig