Lasagne Cartref Gyda Bara Garlleg, Detholiad o Lysiau neu Salad

Lasagne Cartref Gyda Bara Garlleg, Detholiad o Lysiau neu Salad

Pam wnaethon ni ddewis hyn

Dewis ein Disgyblion

“Dyma fy newis i gan ei fod yn blasu’n dda pan fyddwch yn dipio’r bara garlleg yn y saws” Isabella, Garnteg

“Mae yna lawer o lysiau neis ynddo fo ac rwy’n hoffi’r saws - rwy’n dipio’r bara garlleg ynddo fo” Jonah, Garnteg

“Rwy’n hoffi’r caws ac rwy’n hoffi’r bara garlleg hefyd” Grace, Garnteg

Dewis ein Dietegydd

“Oeddech chi’n gwybod bod cysylltiad cryf rhwng lefelau haearn isel a thymer a gallu canolbwyntio isel? Tybir hefyd efallai bod cysylltiad rhwng lefelau isel o sinc a diffyg gallu i ganolbwyntio a chysgu.

Mae ein lasagne cartref wedi ei wneud o fins cig eidion, a gyda’r bara garlleg mae hwn yn sgorio’n uchel o ran haearn a sinc. Mae hefyd yn ffynhonnell dda o galsiwm (llaeth lled-sgim yn y saws gwyn a’r haenen o gaws ar y top). Byddwn bob amser yn annog llysiau neu salad i fynd gydag o.”

Diwygiwyd Diwethaf: 17/05/2022 Nôl i’r Brig