Sbwng Jam a Choconyt gyda Chwstard

Sbwng Jam a Choconyt gyda Chwstard

Why we chose this dish

Aros am adborth disgyblion ... Ydych chi’n ddisgybl ysgol gynradd yn rhoi cynnig ar y pryd newydd yma am y tro cyntaf?

Rydym eisiau clywed eich barn. Anfonwch eich adborth at louise.gillam@torfaen.gov.uk Buasem wrth ein boddau yn clywed eich sylwadau. A yw hwn yn bryd sydd wrth eich bodd neu a oes angen mwy o waith arno?

Dewis ein Dietegydd

" Mae’r sbwng hwn yn rysáit iachach yn benodol ar gyfer ein disgyblion ysgol, gyda llai o fraster a siwgr ac wedi ei bobi gyda dogn bach o jam gan roi arlliw o felyster a lliw.

Mae ein cwstard, wedi ei wneud gyda llaeth ffres, yn cyfrannu at ofynion calsiwm y disgyblion (er mwyn cael esgyrn a dannedd cryfion) a sinc (ar gyfer twf iach a system imiwnedd iach).

Poeni am galorïau, braster neu siwgr? Mae ein ryseitiau a’n bwydlenni yn cael eu hystyried yn ofalus i sicrhau nad yw disgyblion yn cael gormod o galorïau, braster na siwgr.

Rydw i yn bersonol yn gwneud dadansoddiad maeth o fwydlenni ein hysgolion cynradd cyn eu cyhoeddi, i sicrhau eu bod y bodloni safonau Llywodraeth Cymru ar gyfer cinio ysgol. Mae hyn yn golygu eu bod yn cynnwys ar gyfartaledd oddeutu traean o ofynion maeth dyddiol disgyblion. Mae hyn yn cynnwys bodloni safonau ar gyfer calorïau, braster, braster dirlawn a siwgr.”

Diwygiwyd Diwethaf: 17/05/2022 Nôl i’r Brig