Arctic roll ac eirin gwlanog

Arctic roll ac eirin gwlanog

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

"Rwy' wrth fy modd gyda hyn, mae'r hufen iâ'n blasu'n hyfryd - Rwy'n hoff o'r deisen o gwmpas, mae'n flasus iawn" James, Garnteg

Dewis Ein Dietegydd

"Mae'r hufen iâ ei hun yn cynnwys meintiau pitw o haearn, felly trwy addasu'r pwdin i fod yn Arctic Roll (hufen iâ a haen o deisen ar y tu allan), rydym yn cynyddu'r cyfraniad at ofynion haearn, sinc a chalsiwm. A gyda dogn o ffrwyth yn cyfrif fel un o 5 y dydd eich plentyn, dyma rywbeth i'w hoffi"

Diwygiwyd Diwethaf: 19/04/2022 Nôl i’r Brig