Cŵn Poeth gyda Thalpiau Tatws yn y Popty ac India Corn

Cŵn Poeth gyda Thalpiau Tatws yn y Popty ac India Corn

Pam wnaethon ni ddewis hwn

Dewis ein Disgyblion

“ Nid wyf yn hoffi unrhyw fara cŵn poeth ar wahân i fara cŵn poeth Garnteg. Nid wyf yn bwyta cŵn poeth unrhyw le arall, ddim hyd yn oed o’r barbeciw” Grace, Garnteg

"Mae’n rhoi blas da yn eich ceg” Ffion, Garnteg

Dewis ein Dietegydd

“Rydym yn dewis ein selsig yn ofalus, er mwyn cael dewis iachach yn benodol ar gyfer ysgolion gyda lefelau braster a halen is. Wedi dweud hynny, rydym yn ymwybodol bod selsig, fel cynnyrch cig (yn wahanol i ddarnau uniongyrchol o gig) yn fwyd wedi ei brosesu, ac y dylem oll fod yn lleihau faint o gig wedi’i brosesu rydym yn ei fwyta. Felly, rydym yn cydymffurfio’n ofalus gyda’r rheoliadau Bwyta’n Iach yn ein hysgolion ac yn cyfyngu faint o’r pethau hyn sydd ar y fwydlen i ddim mwy na dwywaith yr wythnos. Mae’r talpiau tatws, wrth gwrs, wedi eu coginio yn y popty er mwyn cyfyngu ar y braster a'r braster dirlawn. Mae’r rholiau bara, wedi eu gwneud o flawd gwyn (gydag ategolion haearn yn y DU) yn ddewis traddodiadol da i fynd gyda nhw. Anogir disgyblion i gynyddu faint o lysiau maent yn eu bwyta, ac unwaith eto, mae dau opsiwn llysiau i ddewis ohonynt.”

Diwygiwyd Diwethaf: 17/05/2022 Nôl i’r Brig