Corma cyw iâr cartref gyda reis a llysiau

Corma cyw iâr cartref gyda reis a llysiau

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

“Mae'r corma'n lysh” Isabelle, Ysgol Iau Pontnewydd

“Rwy' wrth fy modd â hyn oherwydd fy mod i'n hoffi'r blas ac yn hoff o gyri mwyn!!!!” Daisy, Ysgol Iau Pontnewydd

“Dyma fy hoff fwyd, rydw i wrth fy modd â hyn” Ciara, Cwmffrwdoer

“Y pryd yma yw fy newis i oherwydd eu bod nhw bob amser yn rhoi digon i lenwi bola” Kai, Ysgol Gynradd Our Lady of the Angels

“Sbeis braf ond ddim gormod ohono ac mae'n hyfryd iawn” Everly, Llantarnam

Dewis Ein Dietegydd

“Tra bod sbeis mwyn yn y dewis bwyd cartref yma er mwyn apelio at gynifer â phosibl, mae'r cyw iâr o ansawdd, paprica a phowdwr cyri oll yn cyfrannu'n sylweddol at gynnwys haearn a sinc y pryd hwn. Yn ychwanegol mae winwns, bricyll a phupur cymysg yn y saws cartref, gan gynyddu eto'r cynnwys ffrwythau a llysia..”

Diwygiwyd Diwethaf: 14/04/2022 Nôl i’r Brig