Cyw Iâr Garlleg a Pherlysiau, tatws Newydd, Colslo Cartref, Llysiau neu Salad a Rhôl Fara

Cyw Iâr Garlleg a Pherlysiau, tatws Newydd, Colslo Cartref, Llysiau neu Salad a Rhôl Fara

Pam wnaethon ni ddewis hwn

RYSAIT NEWYDD!!!!!!

Aros am adborth disgyblion

Ydych chi’n ddisgybl ysgol gynradd yn rhoi cynnig ar y pryd newydd yma am y tro cyntaf?

Rydym eisiau clywed eich barn. Anfonwch eich adborth at louise.gillam@torfaen.gov.uk. Buasem wrth ein boddau yn clywed eich sylwadau. A yw hwn yn bryd sydd wrth eich bodd neu a oes angen mwy o waith arno?

Dewis ein Dietegydd

"Mae’r darnau cyw iâr achrededig gan Dractor Coch y DU wedi eu cotio gyda garlleg a pherlysiau, wedi eu pobi yn y popty ac felly maent yn isel mewn braster, braster dirlawn, ac maent yn ffynhonnell haearn a sinc. Er bod carbohydradau yn cael eu beirniadu yn y wasg, rydym eu hangen er mwyn rhyddhau egni yn araf a helpu ein disgyblion i ganolbwyntio drwy gydol y dydd. Gyda thatws newydd a rhôl fara, mae’r disgyblion yn barod am eu prynhawn yn y dosbarth. Yma, rydym hefyd yn cynnig salad a cholslo cartref gan roi cyfle i ddisgyblion gael eu 5 y dydd!"

Diwygiwyd Diwethaf: 17/05/2022 Nôl i’r Brig