Jeli ffrwythau, bisgeden a diod llaeth

Jeli ffrwythau, bisgeden a diod llaeth

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

"Bisgeden Cnau Coco - hyfryd! Ges i synod fod cnau coco ynddo" Darcie, Nant Celyn

"Rwy'n hoff o ffrwyth ac yn hoff o jeli hefyd - dau o'm hoff bethau gyda'i gilydd" Ffion, Garnteg

"Mae'r jeli'n grynedig, hyd yn oed gyda'r ffrwyth  ac rydw i wrth fy modd gyda'r jeli" James, Garnteg

Dewis Ein Dietegydd

"Tra bod hyn yn ffefryn gyda'r plant (a'n dietegydd!) rydym yn gwybod yn iawn mai ychydig o faeth sydd mewn jeli. Felly rydym wedi gwella’r dewis yma trwy ychwanegu cyfran plentyn o ffrwythau at y jeli, gan gyfrannu at un o 5 y dydd eich plentyn. Mae ychwanegu'r fisgeden yn cynyddu cynnwys carbohydrad y pwdin yma, gan roi egni ar gyfer sesiwn y prynhawn, ac mae'r llaeth gydag e yn cyfrannu'n helaeth at gynnwys calsiwm y pwdin yma."

Diwygiwyd Diwethaf: 19/04/2022 Nôl i’r Brig