Pysgodyn mewn Cytew gyda Sglodion a Phys neu Salad Cymysg

Pysgodyn mewn Cytew gyda Sglodion a Phys neu Salad Cymysg

Pam wnaethon ni ddewis hwn

Dewis ein Disgyblion

“Rwy’n hoffi’r pysgodyn oherwydd ei fod mor neis – pan mae’n mynd i lawr mae’n gwneud i mi deimlo’n dda.” Leah, Garnteg

“Mor flasus” Ffion, Garnteg

Dewis ein Dietegydd

“Mae pysgod gwyn yn ffynhonnell dda o brotein o ansawdd a nifer o fitaminau a mwynau gwahanol. Dim ond ffiled cod o ffynonellau cyfrifol rydym yn ei ddefnyddio (Sgôr Cynaliadwyedd o 2 gan y Gymdeithas Cadwraeth Morol). Ar yr achlysur hwn mae wedi ei weini mewn cytew. Caiff ei goginio yn y popty ar y safle i sicrhau nad oes olew ychwanegol yn cael ei ddefnyddio gan ein cogyddion wrth iddyn nhw baratoi hwn. Byddwn bob amser yn cynnig ac yn annog llysiau neu salad i fynd gydag o.”

Diwygiwyd Diwethaf: 17/05/2022 Nôl i’r Brig