Pwdin siocled oren a mandarinau

Pwdin siocled oren a mandarinau

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

“Buaswn i'n dewis hyn oherwydd rydw i'n hoff o fwyd ac yn hoff o siocled” Bethanie, Ysgol Llantarnam

“Oherwydd ei fod yn neis” Isabella, Ysgol Llantarnam

“Mae'n dda dros ben” Amy, Ysgol Crownbridge

“Hyfryd” Tyler, Ysgol Crownbridge

Dewis Ein Dietegydd

“Dyw ein hysgolion ddim yn cael cynnig losin, gan gynnwys bariau siocled, losin, bariau grawnfwyd a chreision. Serch hynny, dyw hyn ddim yn ein rhwystro rhag ail-greu pwdin blas siocled ac oren braster isel gan ddefnyddio cynhwysion sy'n cynnwys powdwr coco a sudd oren. Mae hyn yn ein galluogi i gynnig pwdin blasus sydd, ar ei ben ei hun, yn cynnig digon o Fitamin C ar gyfer anghenion dyddiol disgybl cynradd. Gyda dogn o fandarinau, cyfraniad gwych i’r targedau 6 y dydd.”

Diwygiwyd Diwethaf: 14/04/2022 Nôl i’r Brig