Pitsa gyda Sglodion, a Ffa Pob

Cheese and tomato pizza with chips and baked beans

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

“Dyma fy newis i oherwydd y pitsa yn yr ysgol yw'r gorau” Oliver, Ysgol Gynradd New Inn

“Mae'r pitsa'n hyfryd” Justin, Ysgol Iau Pontnewydd

“Rwy'n hoffi'r pitsa am ei fod yn flasus” Oscar, Ysgol Dewis Sant

“Dyma fy hoff bryd i bob wythnos”, Joshua, Ysgol Ffordd Blenheim

“Mae pitsa'n dda! Mae pitsa'n flasus! Rwy'n hoffi pitsa! Ac mae eich coginio’n dda!” Cadey, Ysgol Ffordd Blenheim

“Oherwydd fy mod yn dwlu ar eich pitsa” Kaelah, Ysgol Gynradd Ponthir

Dewis Ein Dietegydd

 “Rydym yn defnyddio sylfaen i'r pitsa wedi gyda blawd cyflawn, oherwydd dylem ni i gyd fod yn ceisio cynyddu faint o ffibr yr ydym yn ei fwyta i helpu gyda thraul. Gyda thomatos a chaws ar ben, ac wedi ei bobi yn y ffwrn, mae hyn yn rhoi calsiwm ar gyfer esgyrn a dannedd cryf i'n disgyblion. Mae ein sglodion, wrth gwrs, yn cael eu pobi yn y ffwrn er mwyn lleihau braster a braster dirlawn. Mae disgyblion yn cael eu hannog i gynyddu faint o lysiau y maen nhw'n eu fwyta, yma rydym yn defnyddio ffa pob gyda llai o halen a siwgr.”

Diwygiwyd Diwethaf: 31/10/2022 Nôl i’r Brig