Peli Cig Eidion gyda Phasta Tomato, Bara Garlleg, Detholiad o Lysiau neu Salad

Peli Cig Eidion gyda Phasta Tomato, Bara Garlleg, Detholiad o Lysiau neu Salad

Pam wnaethon ni ddewis hyn

Dewis ein Disgyblion

“Rwy’n dewis hwn oherwydd bod y peli cig wedi eu coginio’n dda ac yn flasus iawn” Lucas, Ysgol Gynradd Llanyrafon

“Hwn yw fy hoff bryd bwyd” Egan, Ysgol Gynradd Bryn Onnen

“Dyma fy newis i oherwydd ei fod yn blasu mor dda” Ella, Ysgol Gynradd George Street

Dewis ein Dietegydd

“Ffefryn solet. Mae’r peli cig yma yn cael eu paratoi gyda Chig Eidion Cynllun Tractor Coch Prydain ac, felly, yn ffynhonnell dda o brotein, haearn a sinc. Er bod carbohydrad yn cael eu beirniadu yn y wasg, rydym eu hangen nhw i ryddhau egni yn araf, ac i helpu ein disgyblion i ganolbwyntio drwy gydol y dydd, a dyna pam rydym yn ychwanegu’r pasta tomato a’r bara garlleg. A, fel bob amser, mae o leiaf dewis o ddau pan ddaw’n fater o lysiau.”

Diwygiwyd Diwethaf: 17/05/2022 Nôl i’r Brig