Byrgyr cig eidion gyda sglodion a ffa pob

Byrgyr cig eidion gyda sglodion a ffa pob

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

"Y pryd yma yw fy newis i oherwydd bod pawb yn ei hoffi.  Hefyd, rwy'n credu ei fod yn drît i bawb" Honey, Ffordd Blenheim

"Rwy'n hoffi blas y cig eidion yn y canol ac mae'n sglodion yn flasus" Lola, Garnteg

"Rwy'n hoffi cig a bara felly, byrgyr" Rhodri, Padre Pio

Dewis Ein Dietegydd

"Yn ffynhonnell o haearn a sinc, mae ein byrgers yn 80% cig o leiaf, ac wedi eu pobi yn y ffwrn. Rydym yn gofalu - yn unol â Safonau Llywodraeth Cymru, fe welwch chi nad oes gennym fwy na 2 gynnyrch cig ar ein bwydlen pob wythnos. Mae ein sglodion, wrth gwrs, yn cael eu pobi yn y ffwrn er mwyn lleihau braster a braster dirlawn. Mae ein rholiau, gyda blawd gwyn (pob un gyda haearn ychwanegol yn y DU) yn ddewis da o gyfwyd traddodiadol. Mae disgyblion yn cael eu hannog i gynyddu faint o lysiau, yma gyda ffa pob gyda llai o siwgr a halen."

Diwygiwyd Diwethaf: 19/04/2022 Nôl i’r Brig