Teisen crymbl afal a hufen

Teisen crymbl afal a hufen

Pam ddewison ni'r pryd yma

Dewis Ein Disgyblion

“Blasus iawn!” Millie, Henllys

“Gwych” Daniel, Henllys

“Wrth fy modd efo hwn!” Oliver, Henllys

Dewis Ein Dietegydd

“Ein menywod anhygoel mewn Arlwyo yn Ysgol Gynradd Blaenafon greodd y pryd yma, sy'n rhannol yn deisen, yn rhannol yn ffrwyth a rhannol yn grymbl (ar ben). Gyda chyfran plentyn o ffrwyth, mae hyn yn 1 o 5 y diwrnod eich plentyn, ac mae ceirch ychwanegol yn y crymbl sydd ar ei ben, sydd yn gallu gostwng colesterol. Yn fwy na hynny, mae'n blasu'n wych, da iawn tîm Blaenafon!”

Diwygiwyd Diwethaf: 20/04/2022 Nôl i’r Brig