Presenoldeb Ysgol - Ysgolion Sy'n Anelu'n Uchel

Strive for 95!

16 Chwefror 2018 – Ysgol Gynradd Pen-y-garn yw’r ysgol ddiweddaraf i Anelu am y 95+!

Mae’r holl blant sydd yn y llun wedi cyflawni presenoldeb o 100% ers mis Medi!

Penygarn Primary

Da iawn bawb #aneluamy95+!

7 Chwefror 2018 - Ysgol Uwchradd Cwmbrân

Mae disgyblion blwyddyn 7 yn Ysgol Uwchradd Cwmbrân yn cefnogi ymgyrch Anelu at 95+.

Ers Medi mae dros 25% o ddisgyblion Blwyddyn 7 wedi bod yn bresennol 100% o’r amser ac mae gan 73.4% o ddisgyblion blwyddyn 7 dros 95% o bresenoldeb.

2 Chwefror 2018 - Ysgol Gynradd Dewi Sant

Disgyblion gyda’r presenoldeb gorau yn Ysgol Gynradd Dewi Sant yn dathlu o flaen baner Anelu am 95 #ddimynocolliallan

St David’s Primary

2 Chwefror 2018 - Mae Ysgol Gynradd Woodlands yn Anelu am 95+

Mae disgyblion Woodlands yn Anelu am 95+ ac mae’r disgyblion yma wedi bod 100% yn bresennol ers Medi. Y presenoldeb trwy’r ysgol gyfan ar gyfer Tymor yr Hydref oedd 95.17%.

Da iawn Woodlands!

WoodlandsPrimary

1 Chwefror 2018 - Mae disgyblion Ysgol Gynradd Garnteg yn Anelu at 95+!

Mae Bradley ac Alexis yn wên i gyd ar ôl ennill gwobr presenoldeb CA2 yn nosbarth 6 yr wythnos yma.

Hefyd yn y llun gyda’i gwobr mae Mya. Dyw Mya o ddosbarth 6 ym mlwyddyn 3 ddim wedi colli diwrnod cyfan yn yr ysgol ers Medi.

Dathlwyd gwobr tedi ar gyfer presenoldeb gan ddisgyblion o ddosbarth 3, Lowry, Kurt, Livi-Mai a Joe.

Garnteg Primary

1 Chwefror 2018 - Ysgol Panteg pupils are getting behind the Strive for 95+ campaign

Ysgol Panteg

24 Ionawr 2018 – Ysgol Gynradd Gatholig Ein Harglwyddes a’r Angylion yn Anelu am y 95!

Llongyfarchiadau i ddisgyblion blwyddyn 6 ysgol gynradd Gatholig Ein Harglwyddes a’r Angylion a gyflawnodd presenoldeb o 100% yr wythnos ddiwethaf a diolch i’r disgyblion am gyflwyno Anelu am y 95 i weddill yr ysgol!

Our Lady of the Angels RC Primary

24 Ionawr 2018 - Anelu am 95+!

Rydym wedi derbyn data presenoldeb mis Rhagfyr ac mae:

  • lefelau presenoldeb o 95% neu uwch mewn 14 o ysgolion yn ystod y mis diwethaf
  • lefelau presenoldeb o 95% neu uwch mewn 13 o ysgolion yn ystod y 2 fis diwethaf
  • 10 ysgol yn cyrraedd/rhagori ar eu targed presenoldeb 

A dyma’r 6 ysgol sydd wedi dangos y cynnydd mwyaf o ran presenoldeb o gymharu â’r un cyfnod y llynedd:

  • Ysgol Gynradd Treftadaeth Blaenafon - 1.5%
  • Ysgol Gyfun Abersychan - 0.9%
  • Ysgol Gynradd Victoria  - 0.6%
  • Ysgol Gynradd Gatholig Padre Pio - 0.5%
  • Ysgol Uwchradd Cwmbrân - 0.5%
  • Ysgol Uwchradd Gatholig Alban Sant - 0.5%

4 Rhagfyr 2017 - Ysgol Gynradd Victoria yn Anelu am y 95!

Cafodd plant Ysgol Gynradd Victoria wythnos wych arall yr wythnos ddiwethaf gyda’r ysgol gyfan yn cyrraedd presenoldeb o 95%.

Dyma lun o rai o ddisgyblion cyfnod allweddol 2 a gyrhaeddodd 100% yn mwynhau Diwrnod Ellyll Bach.

Victoria Primary - Key Stage 2

#ddimynocolliallan

4 Rhagfyr 2017 - Mwy o newyddion presenoldeb gwych o Ysgol Gynradd Garnteg

Yr wythnos ddiwethaf, cyrhaeddodd dosbarth 4 97.59% - dyma lun o Miss Ally gydag Ethan Seabourne a Tayla Rees.

Cyrhaeddodd Dosbarth 6 bresenoldeb o 100% gwych yr wythnos ddiwethaf! Dyma Miss Grimas gyda Kayleigh Rudge ac Andrew Morgan.

Miss Ally is pictured with Ethan Seabourne and Tayla ReesMiss Grimas is pictured with Kayleigh Rudge and Andrew Morgan

Mae’r dosbarthiadau buddugol yn cael amser chwarae ychwanegol!

Rhwng mis Medi a mis Hydref, cyrhaeddodd yr ysgol gyfan 95.6%

Cofiwch #ddimynocolliallan

Da iawn i bawb yn ysgol Garnteg – mae’n ymddangos bod yr ysgol gyfan yn Anelu!

27 Tachwedd 2017 – Ysgol Gynradd Garnteg yn Anelu am y 95!

Yr wythnos hon mae Ysgol Gynradd Garnteg yn rhannu presenoldeb ardderchog eu disgyblion gyda ni.

Mae'r ysgol yn cynnal gwasanaethau bob wythnos lle cyhoeddir enw'r dosbarth sydd â’r presenoldeb uchaf, cyn cyflwyno gwobr iddi.

Yr enillydd yn y cyfnod sylfaen yr wythnos diwethaf oedd Miss Lewis a gyflawnodd bresenoldeb rhagorol o 99.64%.

Yng Nghyfnod Allweddol 2, yr enillydd oedd Miss Jones gyda 99.20%.

Garnteg Primary School - Mrs Lewis, Theo, Ava and Eddie the Teddy Garnteg Primary School - Miss Jones, Lois, Demi Mai and the class trophy

Yn bresennol yn y llun gyda Mrs Lewis mae Theo, Ava ac Eddie'r Tedi, ac yn y llun gyda Miss Jones mae Lois, Demi Mai a thlws y dosbarth.

Mae'r dosbarthiadau buddugol hefyd yn cael 5 munud ychwanegol o amser chwarae a gallwn ni i gyd gofio sut deimlad oedd hwnnw!

Rhwng Medi a Hydref fe wnaeth yr ysgol gyfan gyflawni 95.6%Cofiwch #notinmissout

Da iawn i bawb yng Ngarnteg!

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Inclusion Service

Tel: 01495 766965

Nôl i’r Brig