Aelodaeth

Mae Bwrdd Gwella Plant a Phobl Ifanc Torfaen yn cynnwys aelodau o'r canlynol:

 • Aelod Gweithredol Plant a Phobl Ifanc CBS Torfaen
 • Prif WeithredwR CBS Torfaen
 • Cynrychiolwyr Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan 
 • Swyddog Arweiniol dros Blant a Phobl Ifanc CBS Torfaen
 • Pennaeth Gwasanaeth Addysg CBS Torfaen
 • Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol a Thai CBS Torfaen
 • Is-bennaeth, Coleg Gwent
 • Pennaeth Uwchradd
 • Pennaeth Cynradd
 • Prif Weithredwr Cartrefi Melin
 • Prif Weithredwr Bron Afon
 • Rheolwr Gweithrediadau Rhanbarthol, Gyrfa Cymru
 • Rheolwr Gwasanaethau Gwaith, yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Prif Swyddog yr Heddlu

Mae'r Bwrdd Gwella Plant a Phobl Ifanc yn derbyn cefnogaeth rhwydwaith ehangach o ymgynghorwyr sy'n bartneriaid

 • Cadeirydd y Pwyllgor Craffu, CBST
 • Aelod Gweithredol Adnoddau, CBST
 • Pennaeth Gwella Ysgolion, CBST
 • Prif Ymgynghorydd Her, GCA
 • Pennaeth y Gwasanaeth Plant a Theuluoedd, CBST
 • Pennaeth Cymunedau a Gwasanaethau Ieuenctid, CBST
 • Pennaeth UCGC, CBST
 • Pennaeth Gwasanaethau Strategol, CBST
 • Pennaeth Sgiliau a Chyflogadwyedd, CBST
 • Prif Arolygydd, Heddlu Gwent
 • Cynghrair Wirfoddol Torfaen
 • Rheolwr y Blynyddoedd Cynnar, CBST
 • Pennaeth Gwelliannau, CBST
 • Pennaeth Teuluoedd yn Gyntaf, CBST
 • Swyddog Polisi a Chynllunio Plant a Phobl Ifanc, CBST
 • Swyddog Polisi a Chyfathrebu, CBST
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Uned Cefnogi'r Gwasanaethau Cyhoeddus
E-bost: pssu@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig