Troseddau Ieuenctid

Tîm Troseddau Ieuenctid Sir Fynwy a Thorfaen

Grŵp o bobl broffesiynol sy'n cydweithio, a chanddynt un nod yw'r Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid

"atal pobl ifanc rhag troseddu ac ail-droseddu drwy herio’u hymddygiad a chodi ymwybyddiaeth ynghylch yr hyn sy’n digwydd pan fyddant yn troseddu/ymddwyn mewn ffordd wrthgymdeithasol, helpu pobl ifanc i fod yn gyfrifol am eu gweithredoedd a helpu troseddwyr ifanc i dorri’r cylch ail-droseddi a symud ymlaen mewn ffordd gadarnhaol"

I gael mwy o wybodaeth ewch i www.monmouthshire-torfaen-yos.org.uk

Diwygiwyd Diwethaf: 24/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Troseddau Ieuenctid

Ffôn: 01495 768300

Nôl i’r Brig