Amcanion y System Cyfiawnder Ieuenctid

Mae'r Ddeddf Trosedd ac Anhrefn wedi sefydlu chwe amcan allweddol i helpu i gyflawni'r nod o leihau troseddu gan bobl ifanc, sef:

  • Gweinyddu cyfiawnder yn gyflym
  • Dangos canlyniadau eu troseddu i bobl ifanc, gan gynnwys y canlyniadau iddyn nhw eu hunain a'u teuluoedd, i'w dioddefwyr ac i'r gymuned, a'u helpu i ddatblygu ymdeimlad o gyfrifoldeb personol
  • Ymyrraeth sy'n mynd i'r afael â'r ffactorau penodol sy'n golygu bod y person ifanc mewn perygl o droseddu ac sy'n cryfhau 'ffactorau amddiffynnol’
  • Cosb sy'n gymesur â difrifoldeb ac amlder y troseddu
  • Annog troseddwyr ifanc i wneud iawn i'w dioddefwyr
  • Atgyfnerthu cyfrifoldeb rhieni
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Troseddau Ieuenctid

Ffôn: 01495 768300

Nôl i’r Brig