Sut i ymwneud â gwaith y Tîm Troseddau Ieuenctid

Dyma rai cyfleoedd i ymwneud yn fwy â gwaith eich TTI lleol: 

 • Aelodau o'r Panel Cymunedol – i gefnogi gwaith Gorchmynion Atgyfeirio (gweler y dudalen Gorchymyn Atgyfeirio) 
 • Gweithwyr sesiynol – i gynorthwyo'r TTI gydag amrywiaeth o waith, gan gynnwys
  • Goruchwylio pobl ifanc sy'n ymgymryd â gwaith gwneud iawn 
  • Cynnal ymweliadau 'Safon Genedlaethol'
  • Mynd gyda phobl ifanc i weithgareddau 'hamdden adeiladol' h.y. i'r gampfa, cadetiaid y fyddin 
  • Cyflawni dyletswyddau Oedolyn Priodol i bobl ifanc yng ngorsaf yr heddlu
  • Cludo pobl ifanc i gyfarfodydd y Panel Gorchymyn Atgyfeirio
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau y Gymuned yn erbyn Cyffuriau

Bydd yn rhaid i bawb sy'n gweithio gyda'r TTI gael gwiriad gan y Swyddfa Cofnodion Troseddol a byddant yn cael hyfforddiant llawn.

Dylai unrhyw un a hoffai gael mwy o wybodaeth am unrhyw agwedd ar waith y TTI ffonio 01495 768300.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan y Bwrdd Cyfiawnder Troseddol.

Diwygiwyd Diwethaf: 20/01/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Troseddau Ieuenctid

Ffôn: 01495 768300

Nôl i’r Brig