Gorchymyn Cadw a Hyfforddi (DTO)

Rhoddir Gorchmynion Cadw a Hyfforddi yn ôl y canllawiau dedfrydu ar gyfer troseddu parhaus neu ddifrifol, ac maent yn amrywio o ran hyd rhwng 4 a 24 mis.

Fel arfer, bydd pobl ifanc yn treulio rhan gyntaf y Gorchymyn yn y ddalfa a'r ail hanner ar "drwydded" tra'u bod yn cael eu goruchwylio gan y TTI yn y gymuned.

Cytunir ar gynllun hyfforddi gyda'r person ifanc a gyflwynir ar y cyd gan y carchar a'r TTI er mwyn nodi'r rhesymau pam y mae person ifanc yn troseddu ac i leihau'r risgiau hynny. Mae'r rhaglenni sydd ar gael yn y carchardai yn cynnwys rhaglenni ymddygiad troseddol, cwnsela ynghylch camddefnyddio sylweddau, addysg a chymorth i ddod o hyd i lety priodol.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Troseddau Ieuenctid

Ffôn: 01495 768300

Nôl i’r Brig