Ymddygiad Gwrthgymdeithasol

Mae'r Prosiect Atal ac Ymyrryd yn gysylltiedig â'r Tîm Troseddau Ieuenctid (TTI) ac fe'i hariennir gan Bartneriaethau Diogelwch Cymunedol lleol Sir Fynwy a Thorfaen. Mae'r prosiect yn darparu asesiadau ac ymyriadau i leihau ymddygiad gwrthgymdeithasol.

Mae'r prosiect yn cyflogi Rheolwr Gweithredol, Gweithiwr Cymdeithasol, gweithwyr Cymorth Rhianta, gweithwyr Cymorth Alcohol a gweithwyr cymorth gweinyddol, ac mae'n cynnwys y prosiect Cymunedau yn erbyn Cyffuriau.

Mae'r prosiect yn gweithio gyda theuluoedd yn ôl cyfarwyddyd y Bartneriaeth i gynorthwyo'r rhai hynny sy'n ddarostyngedig i ‘gontractau ymddygiad derbyniol' neu 'orchmynion ymddygiad gwrthgymdeithasol’.

Dylai unrhyw un sy'n dymuno adrodd am ymddygiad gwrthgymdeithasol gysylltu â'r naill neu'r llall o'r canlynol:

  • Swyddog Lleihau Trosedd ac Anhrefn (CADRO) mewn gorsaf heddlu leol neu'r
  • Tîm Diogelwch Cymunedol yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Troseddau Ieuenctid

Ffôn: 01495 768300

Nôl i’r Brig