Taliad cymorth o £500 i ofalwyr di-dâl

Mae taliad untro o £500 ar gael i bob gofalwr di-dâl cymwys yng Nghymru a oedd yn cael Lwfans Gofalwyr ar 31 Mawrth 2022.

Mae’r taliad yn cael ei wneud i gydnabod y pwysau ariannol cynyddol maen nhw wedi’u hwynebu yn ystod y pandemig, ac i helpu gyda rhai o’r costau ychwanegol maen nhw wedi’u hwynebu.  Targedir y taliad tuag at yr unigolion hynny sy’n gofalu am rywun am o leiaf 35 awr yr wythnos ac ar incwm isel.

Ni fydd gennych hawl i gael y tâl:

  • Os oes gennych hawl sylfaenol i Lwfans Gofalwr ond nid ydych yn derbyn y taliad gan eich bod yn derbyn budd-dal arall ar yr un gyfradd neu gyfradd uwch, neu
  • Os ydych ond yn derbyn premiwm gofalwr o fewn budd-dal arall gyda phrawf moddion

Sylwch fod y cyfnod ymgeisio nawr wedi cau.

Diwygiwyd Diwethaf: 03/10/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Call Torfaen

Ffôn: 01495 762200

Ebost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig