Cofrestr Gyhoeddus Trwyddedau Tai Amlfeddiannaeth

Mae Deddf Tai 2004 yn mynnu bod pob awdurdod lleol gynnal cofrestr gyhoeddus o eiddo sydd wedi eu trwyddedu'n Dai Amlfeddiannaeth. 

Gallwch chwilio ein cofrestr am eiddo penodol neu weld yr hyn sydd wedi'i drwyddedu mewn stryd.

Dyma fersiwn gryno o'r gofrestr, yn benodol ar gyfer y rhyngrwyd, yn dilyn arweiniad cenedlaethol ar gyhoeddi gwybodaeth.

Os hoffech wybodaeth bellach am y gofrestr neu unrhyw agweddau ar drwyddedau Tai Amlfeddiannaeth, cysylltwch â Thîm Diogelu’r Cyhoedd ar 01633 648095 neu e-bostiwch public.health@torfaen.gov.uk

Cofrestr Gyhoeddus Tai Amlfeddiannaeth Torfaen
Rhif y DrwyddedDyddiad CyhoeddiDyddiad y daw i benEnw’r TŷStrydArdalTrefCod postNifer Uchaf y PreswylwyrLloriau
125442 13/11/18  13/11/23 Broadoaks Victoria Road Abersychan Pont-y-pŵl NP4 8PT 6 3

Diweddarwyd y gofrestr 26 Hydref 2021

Diwygiwyd Diwethaf: 27/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Tîm Iechyd y Cyhoedd

Ffôn: 01633 647295

Ebost: public.health@torfaen.gov.uk 

Nôl i’r Brig