Ffioedd trwyddedau (1 Ebrill 2022 - 31 Mawrth 2023)

Ffioedd trwyddedau tacsis

Ffioedd trwyddedau tacsis
 Enw’r drwyddedMath o drwyddedFfi'r drwydded

Gyrwyr

Cais Newydd/Adnewyddu Cais

£315 (pawb)

Prawf Gwybodaeth / Prawf Diogelu

Uniongyrchol i’r Cyflenwr

DBS - ail dalu

£38 (o 6 Ebrill 2022)

Cerbydau

Cais Newydd

£246

(Gostyngiad o £80 i Gerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn neu Gerbydau sy'n Gwbl Drydanol)

Cais Adnewyddu

£209 (Dan 8)

£276 (Dros 8)

(Gostyngiad o £70 i Gerbydau sy'n Hygyrch i Gadeiriau Olwyn neu Gerbydau sy'n Gwbl Drydanol)

Cerbyd newydd (amnewid)

£125

Trosglwyddo Trwydded Cerbyd

£65

MOT Cerbyd - ail-dalu

Taladwy i’r garej ers 01/08/2019

Gweithredwyr Llogi Preifat (PHO)

Cais Newydd/Adnewyddu Cais

£710

Arall

Amnewid platiau ac arwyddion drysau

£37 (a £10 yr eitem ychwanegol)

Bathodyn Gyrrwr (amnewid)

£25

Trwydded Bapur (amnewid)

£25

Amrywio Trwydded (Ffi weinyddol yn unig)

£40

Ffioedd metel sgrap

Ffioedd Metel Sgrap
Enw’r drwyddedMath o DrwyddedFfi’r drwydded

Casglwr Sgrap – Trwydded 3 blynedd

Newydd

£362.47

Adnewyddu

£358.16

Safle Sgrap – Trwydded 3 blynedd

Newydd

£559.84

Adnewyddu

£496.39

Amrywiad

Popeth

£100

Ffioedd masnachu ar y stryd

Ffioedd masnachu ar y stryd
Enw’r drwyddedMath o DrwyddedFfi’r drwydded

Caniatâd Parhaol i Fasnachu ar y Stryd

Newydd

£385.41

Adnewyddu

£247.34

Amrywio trwydded

Popeth

£136.32

Safle dros dro

Popeth

£172.99

Digwyddiad undydd

Popeth

£75

Ffioedd trwyddedu lleoliadau cadw anifeiliaid

Ffioedd trwyddedu lleoliadau cadw anifeiliaid
  Enw’r drwyddedMath o DrwyddedFfi’r drwydded

Llety anifeiliaid i gathod/cŵn, llety anifeiliaid yn y cartref a crèche i gŵn

(Trwydded Flynyddol)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

£338.10

Trwydded Newydd Lawn (bach / domestig**)

£252.44

Adnewyddu (mawr)

£221.91

Adnewyddu (bach / domestig**)

+ ffi milfeddyg a bod angen

£205.16

Anifeiliaid Gwyllt Peryglus
(trwydded 2-flynedd)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£554.17

Trwydded Newydd Lawn (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£534.36

Adnewyddu (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£376.26

Adnewyddu (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£331.42

Bridio Cŵn
(Trwydded flynyddol)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

£357.84

Trwydded Newydd Lawn (bach / domestig**)

£269.71

Adnewyddu (mawr)

£272.05

Adnewyddu (bach / domestig**)

+ ffi milfeddyg a bod angen

£236.05

Cofrestru Anifeiliaid Sy’n Perfformio

(Ffi Un tro)

Cofrestru Llawn (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£534.00

Cofrestru Llawn (bach / domestig**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£427.87

Siop Anifeiliaid Anwes
(Trwydded Flynyddol)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

£370.57

Trwydded Newydd Lawn (bach / domestig**)

£308.59

Adnewyddu (mawr)

£288.88

Adnewyddu (bach**)

£254.13

Sefydliadau Marchogaeth
(Trwydded flynyddol)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£497.82

Trwydded Newydd Lawn (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£480.79

Adnewyddu (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£414.95

Adnewyddu (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£401.15

Trwydded Sw

(Newydd - 4 blynedd)
(Adnewyddu - 6 mlynedd)

Trwydded Newydd Lawn (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£1996.09

Trwydded Newydd Lawn (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£1103.19

Adnewyddu (mawr)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£1963.78

Adnewyddu (bach**)

+ ffioedd milfeddyg arbenigol am bris cost

£1208.54

Gwasanaethau ychwanegol

(Pob trwydded)

Ymweliad ymgynghorol – swyddog

£36 yr awr

Ymweliad ymgynghorol – milfeddyg

Am bris cost

 

Ffi milfeddyg - arall

Am bris cost

Trwydded newydd (amnewid)

£20

Amrywio trwydded (gweinyddol yn unig)

£33

** Diffiniadau o safleoedd bach

  • Llety Anifeiliaid - cadw 6 neu lai o anifeiliaid
  • Siopau Anifeiliaid Anwes – "gwerthu fel hobi" gyda 10 neu lai o anifeiliaid (200 o bysgod) ar werth ar unrhyw un adeg
  • Bridio Cŵn - 6 neu lai o geist bridio (DS – mae niferoedd y geist sy’n bridio yn cynnwys yr holl geist ar y safle y medrir eu bridio)
  • Anifeiliaid Gwyllt peryglus - un math o anifail yn unig, Categori ‘3’ (risg lleiaf) neu gategori ‘2’ os yw’n ddomestig yn y DU neu’n cael eu ffermio’n rheolaidd (Safonau Ymarfer Sw Modern yr Ysgrifennydd Gwladol)
  • Cofrestru Anifeiliaid sy’n Perfformio – un math o anifail, Categori ‘3’ (risg lleiaf) neu gategori ‘2’ os yw’n ddomestig yn y DU neu’n cael eu ffermio’n rheolaidd (Safonau Ymarfer Sw Modern yr Ysgrifennydd Gwladol)
  • Sefydliadau Marchogaeth – 6  o geffylau neu lai
  • Trwydded Sw - Trwydded S14 ar waith

Nodiadau

Cyngor drwy e-bost a dros y ffôn wedi'i gynnwys yn y ffi gyffredinol. Codir fesul awr neu ran o awr am ymweliadau ymgynghorol, gan gynnwys teithio. Milfeddyg arall - lle mae'r ymgeisydd yn galw am filfeddyg ansafonol

Ffioedd trwyddedu Busnesau Rhyw

Ffioedd trwyddedu Busnesau Rhyw
Enw’r drwyddedMath o DrwyddedFfi’r drwydded

Siop Rhyw

Newydd

£1100.30

Adnewyddu

£701.45

Sinema Rhyw / Lleoliad Adloniant

Newydd

£1280.30

Adnewyddu

£1011.03

Trosglwyddo

Pob math o drwyddedau

£715.02

Tystysgrifau ffilm

Tystysgrifau Ffilm
Enw’r drwyddedMath o drwyddedFfi

Tystysgrif ffilm

Cais (un digwyddiad)

£279.16

Cais

£417.85

Ffioedd Deddf Gamblo

Tystysgrifau Ffilm
Math o gaisFfi

Ffi ymgeisio

Trwydded Safle Bingo

£1686.42

Safle Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£1701.52

Trwydded Safle Betio (Trac)

£1634.42

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£1588.23

Trwydded Safle Betio (Arall)

£1659.90

Ffi Ymgeisio lle cyhoeddwyd Datganiad Dros Dro yn flaenorol

Trwydded Safle Bingo

£1113.23

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£1087.03

Trwydded Safle Betio (Trac)

£950.00

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£950.00

Trwydded Safle Betio (Arall)

£1096.54

Ffi Flynyddol

Trwydded Safle Bingo

£819.16

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£800.95

Trwydded Safle Betio (Trac)

£807.02

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£750.00

Trwydded Safle Betio (Arall)

£600.00

Ffi Cais i Drosglwyddo

Trwydded Safle Bingo

£963.17

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£969.24

Trwydded Safle Betio (Trac)

£950.00

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£950.00

Trwydded Safle Betio (Arall)

£972.14

Ffi Cais i Amrywio

Trwydded Safle Bingo

£1125.90

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£1000.00

Trwydded Safle Betio (Trac)

£1095.66

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£1000.00

Trwydded Safle Betio (Arall)

£1109.21

Ffi Cais am Ddatganiad Dros Dro

Trwydded Safle Bingo

£1447.02

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£1539.14

Trwydded Safle Betio (Trac)

£1440.95

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£1450.32

Trwydded Safle Betio (Arall)

£1534.86

Ffi Cais i Adfer

Trwydded Safle Bingo

£957.10

Canolfan Gemau Cyfrifiadurol i Oedolion

£973.38

Trwydded Safle Betio (Trac)

£950.00

Canolfan Adloniant i Deuluoedd

£950.00

Trwydded Safle Betio (Arall)

£958.90

Ffi Newid Amgylchiadau

£50

Ffi Trwydded Ddyblyg

£25

Diwygiwyd Diwethaf: 26/08/2022 Nôl i’r Brig