Cynllun Datblygu Gwledig 2014-2020

Mabwysiadwyd Rhaglen Datblygu Gwledig 2014 - 2020 - Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru gan y Comisiwn Ewropeaidd ar 26 Mai 2015.

Wedi ei hariannu gan Gronfa Amaethyddol Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Gwledig (EAFRD) a Llywodraeth Cymru, mae’r rhaglen fuddsoddi 7 mlynedd yn chwarae rhan sylweddol o ran cynnal hyfywedd ffermio yng Nghymru ac mae’n cefnogi cydlyniad cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru wledig.

Mae’r cyllid yn darparu cefnogaeth i ystod eang o weithgareddau sy’n cyfrannu at yr amcanion canlynol:

  • gynyddu cynhyrchiant, amrywiaeth ac effeithlonrwydd busnesau ffermio a choedwigaeth Cymru, gwella eu cystadleurwydd a’u gwytnwch, lleihau eu dibyniaeth ar gymhorthdal
  • gwella amgylchedd Cymru, annog arferion rheoli tir cynaliadwy, rheolaeth gynaliadwy o’n hadnoddau naturiol a gweithredu ar hinsawdd yng Nghymru
  • hyrwyddo twf economaidd gwledig cryf, cynaliadwy yng Nghymru ac annog mwy o ddatblygiadau lleol a arweinir gan y gymuned.
Diwygiwyd Diwethaf: 13/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol

Ffôn: 01495 742147 / 742143

Ebost: create@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig