Cynllun Arloesi Gwledig Torfaen

Mae cymorth ar gael ar gyfer prosiectau a fydd yn dod â newid cadarnhaol i les economaidd ac ansawdd bywyd i'r rhai sy'n byw, gweithio ac yn ymweld â'r ardal.

Gall CreaTe gynnig cyngor a hyfforddiant i ddatblygu, treialu a phrofi syniadau a allai helpu i wella ac adfywio cymunedau gwledig Torfaen. Rhaid i bob prosiect fodloni un neu fwy o themâu allweddol y strategaeth datblygu lleol.

Gweithgareddau Cymwys

Gallwn gefnogi ystod o brosiectau, yn cynnwys:

 • Ymchwil
 • Astudiaethau Dichonolde
 • Cyngor un i un
 • Cyngor ar fusnes
 • Rhwydweithio
 • Hyfforddiant

Pwy all wneud cais?

 • Grwpiau gweithredu cymunedol
 • Mentrau cymdeithasol
 • Busnesau bach
 • Rhwydweithiau gwledig
 • Rhwydweithiau busnes
 • Trydydd sector a’r sector cyhoeddus
 • Grŵp Gweithredu Lleol a Chorff Gweinyddol
Diwygiwyd Diwethaf: 13/10/2021
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Y Tîm Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol

Llawr 2, Y Ganolfan Ddinesig, Pont-y-pŵl, Torfaen, NP4 6YB

Ffôn: 01495 742147 / 742143

Ebost: create@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig