LEADER

Mae LEADER yn ddull a ddefnyddir ar gyfer datblygiad gwledig ar lefel leol yn canolbwyntio ar 7 egwyddor o arloesi, peilotio dulliau newydd, rhwydweithio a gwaith cymunedol o’r gwaelod i fyny.

Er mwyn bod yn gymwys i wneud cais am gymorth ariannol a chyflenwi gweithgaredd LEADER dan y Cynllun Datblygu Gwledig (RDP) ar gyfer Cymru 2014-2020, roedd gofyn i’r Tîm Datblygu Gwledig gyflwyno Strategaeth Datblygu Lleol (LDS) ar ran Grŵp Gweithredu Lleol Torfaen, CreaTe.

Trwy gyfrwng ymgysylltiad rhanddeiliaid â chymunedau lleol ac ymgynghori â CreaTe, cafodd y strategaeth ei diweddaru ac adnabuwyd pump o themâu ac amcanion allweddol:

 • Gwella’r Amgylchedd Lleol – Ehangu dealltwriaeth o gyfleoedd i greu amgylchedd lleol cynaliadwy trwy amddiffyn a gwella’r dirwedd leol.
 • Datblygu Cynnyrch Lleol - Meithrin diwydiant bwyd lleol, cynaliadwy, trwy greu cyfleoedd mewn cynhyrchu, prosesu a dosbarthu bwyd wedi ei dyfu’n lleol.
 • Hyrwyddo Twristiaeth – Cynyddu’r hyn a gynigir i ymwelwyr trwy gydgysylltu gweithgareddau cysylltiedig â thwristiaeth.
 • Annog Menter – Creu cyfleoedd i helpu mentrau cynaliadwy trwy annog rhwydweithio, hyfforddi a mentora.
 • Gweithredu Cymunedol – Cyflawni arweinyddiaeth gymunedol wledig hunan-gynhaliol, gyda chefnogaeth dda ac sy’n alluog o ran hrwyddo buddiannau gwledig yn Nhorfaen

Gofynnodd y Tîm Datblygu Gwledig hefyd am gael cynnwys dwy ward ychwanegol er mwyn ymestyn yr ardal gymwys a nifer y cymunedau yn Nhorfaen a allai elwa o gyllid y Cynllun Datblygu Gwledig. Ym mis Mehefin 2014 cymeradwywyd y cais gan Lywodraeth Cymru.

Mae 9 ward gymwys yn Nhorfaen:

 • Abersychan
 • Blaenafon
 • Cwmynysgou
 • Llantarnam
 • De Llanyrafon
 • Pontnewynydd
 • Two Locks a Henllys
 • Cwmbrân Uchaf
 • Wainfelin

Mae Map o Wardiau Gwledig Torfaen ar gael i’w lawrlwytho yma.

Diwygiwyd Diwethaf: 29/01/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol

Ffôn: 01495 742143/742147

Ebost: europexternalfunding@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig