Gwasanaeth Budd-daliadau, Treth y Cyngor ac Ardrethi Busnes Ar lein

Cofrestrwch ar gyfer ein system Mynediad i Ddinasyddion, sef system newydd i gael gafael ar yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch am eich treth cyngor, budd-daliadau a threthi busnes.

Unwaith y byddwch wedi cofrestru fe allwch

  • gwirio’ch ffioedd
  • gweld gostyngiadau a thaliadau a wnaed
  • diweddaru eich gwybodaeth gyswllt
  • newid i e-filiau heb bapur
  • sefydlu debyd uniongyrchol

Er mwyn defnyddio'r cyfleuster hwn rhaid i chi gael eich bil neu rybudd diweddaraf oddi wrthym ble y gallwch weld eich 'allwedd ar-lein' unigryw neu 'cyfeirnod y cyfrif' sydd ei angen i gadarnhau pwy ydych chi.

Nodwch os ydych wedi cofrestru'n flaenorol ar gyfer ein gwasanaeth treth y cyngor a budd-daliadau ar-lein, bydd angen i chi ail-gofrestru gan ddefnyddio'r allwedd ddiogel a ddarparwyd ar eich bil.

Cofrestrwch i ddefnyddio'r Gwasanaeth Fudd-daliadau, Treth y Cyngor a Threthi Busnes ar-lein.

Diwygiwyd Diwethaf: 22/02/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Trethi Busnes

Ffôn: 01495 766125

Ebost: revenues@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig