Mentergarwch

Gyda'i statws o ran cyllid Cydgyfeirio a mynediad uniongyrchol at yr M4 (mae Blaenafon, sef y dref fwyaf gogleddol yn Nhorfaen ond 20 munud i ffwrdd), mae Torfaen yn lle perffaith i ddechrau busnes.

Bydd y tîm Mentergarwch yn eich helpu i ddod o hyd i'r pecyn sydd ei angen arnoch i ddechrau eich busnes, a bydd hyn yn cynnwys dod o hyd i gyllid (gan y sector preifat a'r sector chyhoeddus) a chreu'r tîm cymorth busnes cywir ar gyfer eich busnes. Byddwn hefyd yn eich helpu i ddod o hyd i'r adeilad a fydd yn bodloni eich anghenion orau.

Os oes gennych gynnyrch newydd i'w ddatblygu neu os oes angen i chi gynnal gwaith ymchwil a datblygu pellach ar gynnyrch presennol, efallai y bydd eich busnes yn gymwys i fynd i Technium Springboard. Mae'r ganolfan hon yn darparu'r amgylchedd delfrydol i chi ganolbwyntio ar ddatblygu eich cynnyrch a'ch busnes er mwyn galluogi eich busnes i gyflawni'r holl dargedau rydych wedi'u gosod ar ei gyfer. Mae canolfan Technium Springboard wedi'i lleoli ym Mharc Llantarnam, Cwmbrân.

Am ragor o wybodaeth am Fenter ac Arloesedd yn Nhorfaen neu i ddarganfod pa gyfleusterau sydd ar gael yn Technium Springboard, ewch i wefan Busnes De Cymru.

Diwygiwyd Diwethaf: 21/01/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Business Support
Ffôn: 01633 648644
Ebost: info@torfaenbusiness.co.uk

Nôl i’r Brig