Hysbysiadau Cyhoeddus ar gyfer Adeiladau Cymeradwy

Hysbysiadau Cyhoeddus yn unol â Deddf Priodasau 1949 (adran 26 (1) (Bb)) fel y'i diwygiwyd gan Priodas (cyplau o'r un rhyw) Deddf 2013, Deddf Partneriaethau Sifil 2004 (adran 6 () (A), Deddf 3a Partneriaeth Sifil 2004 (adran 6A (3C), Partneriaeth Sifil Priodasau a (Rheoliadau Mangreoedd) 2005 Cymeradwy.

Rhoddir rhybudd drwy hyn bod cais wedi cael ei dderbyn ar gyfer y safle canlynol gael eu trwyddedu ar gyfer gweinyddu priodasau a chofrestru partneriaethau sifil:

  • Nid oes unrhyw leoliadau hysbysebu i'w cymeradwyo ar hyn o bryd
Diwygiwyd Diwethaf: 03/04/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cofrestryddion

Ffôn: 01495 742132

Ebost: registrars@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig