Siarter y Galarwyr

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen yn falch o fod wedi mabwysiadu Siarter ICCM (Sefydliad Rheoli Mynwentydd ac Amlosgfeydd) i Alarwyr ar 1 Ionawr 2003. Mae'r siarter yn cydnabod ymrwymiad y cyngor i welliannau parhaus i'r sawl sy'n wynebu profedigaeth. Mae'r siarter yn diffinio hawliau pob unigolyn sy'n wynebu profedigaeth, mae'n cydnabod eu hanghenion a'u hawliau ac yn ceisio eu cefnogi o ran safonau'r gwasanaeth a ddarperir. Mae crynodeb i’w gael yn Siarter y Galarwyr - Yr Egwyddorion Arweiniol neu gellir gweld y siarter lawn ar wefan ICCM.

Rydym yn deall y gall fod yn anodd paratoi ar gyfer angladd a mynd ati i'w threfnu. Isod mae rhywfaint o wybodaeth a dogfennau y gallai fod o gymorth ichi.

Mae trefnu angladd yn gyfnod emosiynol, ac mae llawer o benderfyniadau y mae'n rhaid eu gwneud ynghylch strwythur yr angladd. Efallai na fydd y person byth yn trafod eu dymuniadau angladd gyda'u teulu a fydd wedyn yn rhoi pwysau ychwanegol ar y person sy'n gorfod gwneud trefniadau'r angladd. Yn aml, bydd person yn ysgrifennu eu dymuniadau ar gyfer eu hangladd yn eu hewyllys; fodd bynnag, mae'n arferol na fydd yr Ewyllys yn cael ei ddarllen tan ar ôl yr angladd a gall hyn arwain at ddiffyg cyflawni dymuniadau. Fel y cyfryw, mae’r ICCM wedi creu templedi, sef Manylion Rhag-drefniadau Angladd ac Ewyllys Fyw. Mae'n ffordd i berson sicrhau bod eu dymuniadau ynglŷn â'u hangladd yn eu lle, ac ar ôl eu cwblhau dylai'r person sy'n trefnu'r angladd gael gwybod lleoliad y ddogfen a'i chynnwys pan fydd angen.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae materion amgylcheddol ym mywyd bob dydd yn denu mwy a mwy o sylw. Mae hyn hefyd yn digwydd o ran angladdau. Dyma rai meysydd sy'n cael eu hystyried pêr-eneinio, materion amgylcheddol ac eirch.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau’n ymwneud â Siarter y Galarwyr yn benodol cysylltwch â Swyddfa’r Fynwent neu’r ICCM yn uniongyrchol ar iccmjulie@gmail.com neu 020 8989 4661.

Diwygiwyd Diwethaf: 18/01/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddfa Mynwent

Ffôn: 01495 766150

Ffax: 01633 647328

E-bost: cemeteryenquiries@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig