Meysydd Gwasanaeth

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi mabwysiadu strwythur sefydliadol newydd er mwyn trawsnewid y Cyngor o fod yn sefydliad sydd wedi'i seilio'n draddodiadol ar wasanaethau i fod yn sefydliad modern ac ymatebol, sy'n cyflwyno newid buddiol gwirioneddol i bobl Torfaen.

Bydd yr adran hon o'r wefan yn cynnig gwybodaeth i chi am y Meysydd Gwasanaeth newydd, yn rhoi manylion cyswllt ac oriau agor swyddfeydd, ac yn dweud wrthych chi pwy yw'r Prif Swyddog a'r Aelodau Gweithredol perthnasol.

Mae Cyngor Torfaen yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau - popeth o gasglu sbwriel a glanhau strydoedd i gymorth ar gyfer pobl agored i niwed, ac o gofrestru genedigaethau, priodasau a marwolaethau i ddarparu tai cymdeithasol.

I gael mwy o wybodaeth, dewiswch y Maes Gwasanaeth sydd o ddiddordeb i chi.

Diwygiwyd Diwethaf: 02/08/2023
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig