Y Gwasanaeth Addysg

Mae Pennaeth y Gwasanaethau Addysg yw Dermot McChrystal.

Mae Gwasanaeth Addysg Torfaen yn dîm amlddisgyblaethol a dyma'i 5 blaenoriaeth strategol graidd:

  • Gwella cyflawniad i bawb
  • Sicrhau arfer cynhwysol
  • Datblygu cyfranogiad cymunedol
  • Hybu iechyd, lles a diogelwch dysgwyr
  • Sicrhau bod gwasanaethau addysg effeithiol ac effeithlon, o ansawdd uchel, yn cael eu darparu.

Mae is-adrannau penodol o fewn y Maes Gwasanaeth:

  • Diogelu a Chefnogi
  • Mynediad, Ymgysylltu a Pherfformiad
  • Anghenion Dysgu Ychwanegol

Dylid anfon gohebiaeth i'r cyfeiriad canlynol:-

Y Gwasanaeth Addysg 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 
Y Ganolfan Ddinesig
Pont-y-pŵl
Torfaen
NP4 6YB

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen 

Ffôn: 01495 762200

Nôl i’r Brig