Gwybodaeth ar gyfer Lleoliadau Gofal Plant Cofrestredig

Os ydych wedi'ch cofrestru gydag AGC rhaid i chi ddweud wrthynt am unrhyw newidiadau neu ddigwyddiadau yn eich gwasanaeth.

Dylech hysbysu AGC os ydych yn amau bod gan bobl sy'n defnyddio'r gwasanaeth, staff, neu deuluoedd y staff achosion o COVID-19 neu os cadarnheir eu bod yn dioddef o'r haint. Trwy amau, rydym yn golygu pobl sy'n dangos symptomau'r firws (peswch parhaus newydd a thymheredd uchel).

Defnyddiwch AGC Ar-lein i roi gwybod i ni fel y byddech yn ei wneud gydag unrhyw glefyd arall. Os yw eich gwasanaeth gofal plant a chwarae (yn cynnwys gwarchodwyr plant) ar gau, rhowch wybod i ni, mae’r hysbysiad perthnasol ar gael o dan "Arweinyddiaeth a Rheolaeth" ar AGC Ar-lein.

Mae gwybodaeth am y cymorth i ddarparwyr gofal plant yn ystod y pandemig coronafirws gan Lywodraeth Cymru ar gael yma.