Fforwm Pobl Ifanc Torfaen

Fforwm gwleidyddol sy'n cynnig cyfle i bobl ifanc rhwng 11 a 25 oed gymryd rhan mewn penderfyniadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol.

Mae'r fforwm yn cwrdd ar yr ail ddydd Mercher ymhob mis ac mae ar agor i bob person ifanc sy'n byw, astudio neu'n cael mynediad at wasanaethau yn Nhorfaen.

I gael mwy o wybodaeth am Fforwm Pobl Ifanc Torfaen, cysylltwch â Rhiannon Bennett ar 01495 766105 neu e-bostiwch rhiannon.bennett@torfaen.gov.uk neu dilynwch @torfaenypforum ar gyfryngau cymdeithasol.

Diwygiwyd Diwethaf: 05/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Fforwm Pobl Ifanc Torfaen

Ebost: rhiannon.bennett@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig