Hysbysiadau Cyhoeddus

Mae’r canlynol yn hysbysiadau ffurfiol y mae gofyn i’r Cyngor eu rhoi am resymau cyfreithiol. Dangosir manylion cyswllt y tîm perthnasol ar bob hysbysiad, fel sy’n briodol.

Diwygiwyd Diwethaf: 12/08/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Galw Torfaen

Ffôn: 01495 762200

E-bost: your.call@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig