Amcanion Cydraddoldeb, Atebolrwydd Seiliedig ar Ganlyniadau a Chardiau Adrodd Atebolrwydd Seiliedig ar Ganlyniadau y Cyngor

Mae Atebolrwydd Seiliedig ar Ganlyniadau yn ffordd o feddwl a symud o 'siarad i weithredu' yn gyflym y gellir ei defnyddio i wella lles ar draws cymunedau a gwella perfformiad gwasanaethau ac asiantaethau. Mae'r dull hefyd yn cynnwys datblygu 'Cardiau Adrodd' sy'n esbonio beth yw'r materion sy'n achosi pryder, beth sy'n cael ei wneud amdanynt, a beth fydd yn cael ei wneud yn y dyfodol. Mae'r model wedi'i fabwysiadu'n eang yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen ac mae'r amcanion cydraddoldeb a nodir yn Addewid Cydraddoldeb y Cyngor hefyd yn cael eu monitro a'u datblygu trwy ddefnyddio'r dull hwn.

Bydd y Cardiau Adrodd Atebolrwydd Seiliedig ar Ganlyniadau ynghylch Amcanion Cydraddoldeb y Cyngor yn cael eu rhestru isod wrth iddynt gael eu datblygu.

 

Diwygiwyd Diwethaf: 05/12/2018
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Yr Is-adran Gydraddoldebau

Ffôn: 01495 766327

 

Nôl i’r Brig