Hysbysiadau Preifatrwydd - Gofal Cymdeithasol a Thai

Fel Rheolwr Data, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch chi'n defnyddio ein gwasanaethau.

Mae'r Hysbysiad(au) Preifatrwydd isod ar gyfer Maes Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol a Thai yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.

Gwasanaethau i Blant, Teuluoedd ac Oedolion

Comisiynu

Cymunedau am Waith a Mwy

Fferm Gymunedol Greenmeadow

Tîm Partneriaeth Ranbarthol Gwent

Tai

Cymorth Cymunedol Covid-19 Torfaen

Diwygiwyd Diwethaf: 04/10/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Ffôn: 01633 647467

E-bost: DPA@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig