Hysbysiadau Preifatrwydd - Adnoddau

Fel Rheolwr Data, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch chi'n defnyddio ein gwasanaethau.

Mae'r Hysbysiad(au) Preifatrwydd isod ar gyfer Maes Gwasanaeth Adnoddau yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd

Rheoli Asedau

Cwynion/Rhyddid Gwybodaeth

Gwasanaethau Democrataidd a Gwasanaethau’r Aelodau

Gwasanaethau Ariannol

Archifau Gwent

Adnoddau Dynol

Gwasanaethau Cyfreithiol

Caffael

Pensiynau

Refeniw a Budd-daliadau

Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau a Rennir (Torfaen a Sir Fynwy)

Diwygiwyd Diwethaf: 10/11/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Ffôn: 01633 647467

E-bost: DPA@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig