Hysbysiadau Preifatrwydd - Uned Cefnogi'r Gwasanaethau Cyhoeddus

Fel Rheolwr Data, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch chi'n defnyddio ein gwasanaethau.

Mae'r Hysbysiad(au) Preifatrwydd isod ar gyfer Maes Gwasanaeth Uned Cefnogi’r Gwasanaethau Cyhoeddus yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.

Data, Ymchwil a Chyfranogiad

Cydraddoldeb, Cydlyniant a Diogelwch Cymunedol

Partneriaethau a Pholisi

Camddefnyddio Sylweddau

GRhA

Diwygiwyd Diwethaf: 05/05/2020
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Ffôn: 01633 647467

E-bost: DPA@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig