Hysbysiadau Preifatrwydd - Cymdogaethau, Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen fel Rheolwr Data wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch chi’n defnyddio’n gwasanaethau.

Mae’r Hysbysiad(au) Preifatrwydd isod ar gyfer Maes Gwasanaeth Cymdogaethau, Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.

Canolfan Treftadaeth y Byd Blaenafon

Arlwyo a Glanhau

Mynwentydd

Ymgyngoriadau

Economi a Menter Ddigidol

Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol

Priffyrdd

Llyfrgelloedd

Cynllunio

Diogelu’r Cyhoedd

Gwastraff

Diwygiwyd Diwethaf: 24/10/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Ffôn: 01633 647467

Ebost: DPA@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig