Hysbysiadau Preifatrwydd - Cymdogaethau, Cynllunio a Diogelu'r Cyhoedd

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen fel Rheolwr Data wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch chi’n defnyddio’n gwasanaethau.

Mae’r Hysbysiad(au) Preifatrwydd isod ar gyfer Maes Gwasanaeth Cymdogaethau, Cynllunio a Diogelu’r Cyhoedd yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.

Arlwyo a Glanhau

Economi a Menter Ddigidol

Polisi Ewropeaidd a Chyllid Allanol

Priffyrdd

Llyfrgelloedd

Cynllunio

Diogelu’r Cyhoedd

Sgiliau a Chyflogadwyedd/Addysg i Oedolion

Darpariaeth Ieuenctid

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Pontydd i Waith a Sgiliau Gwaith i Oedolion

Gwastraff

Diwygiwyd Diwethaf: 20/12/2019
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Ffôn: 01633 647467

Ebost: DPA@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig