Hysbysiadau Preifatrwydd - Addysg

Fel Rheolwr Data, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch chi'n defnyddio ein gwasanaethau.

Mae'r Hysbysiad(au) Preifatrwydd isod ar gyfer Maes Gwasanaeth yr Adran Addysg yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd.

Mynediad, Ymgysylltiad a Pherfformiad

ADY

Blynyddoedd Cynnar

Dysgu

SENCOM

Uned Cyfeirio Disgyblion Torfaen

Lles

Gwasanaeth Ieuenctid

Diwygiwyd Diwethaf: 06/09/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Swyddog Diogelu Data

Ffôn: 01633 647467

E-bost: DPA@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig