Hysbysiadau Preifatrwydd - Cymunedau, Gwasanaeth Cwsmeriaid a Materion Digidol

Fel Rheolwr Data, mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wedi ymrwymo i ddiogelu eich preifatrwydd pan fyddwch chi'n defnyddio ein gwasanaethau.

Mae'r Hysbysiad(au) Preifatrwydd isod ar gyfer Maes Cymunedau, Gwasanaeth Cwsmeriaid a Materion Digidol yn esbonio sut yr ydym yn defnyddio gwybodaeth amdanoch chi a sut yr ydym yn diogelu eich preifatrwydd

Gwasanaethau Cwsmeriaid

Data, Ymchwil a GIS

Sgiliau a Chyflogadwyedd/Addysg i Oedolion

Darpariaeth Ieuenctid

Dysgu Oedolion yn y Gymuned

Pontydd i Waith a Sgiliau Gwaith i Oedolion

Arolygon

Diwygiwyd Diwethaf: 24/10/2022
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:

Data Protection Officer

Tel: 01633 647467

Email: DPA@torfaen.gov.uk

Nôl i’r Brig